Escoltisme

L’escoltisme és una proposta d’educació en el temps lliure present avui a tots els indrets del planeta ideada per l’anglès Robert Baden-Powell, i concebut com un joc al servei del seu país. Ell creia que el joc podia oferir a la societat anglesa bons ciutadans.

Sempre va pensar que aprendre jugant no era incompatible amb el civisme o el servei a la comunitat, i així ho va posar a la pràctica.

El resultat és, més de cent anys després d’haver-se concebut, una extraordinària escola d’aprenentatge arreu del món. Posat en pràctica des de 1907, l’escoltisme busca educar infants, adolescents i joves per tal que esdevinguin ciutadans actius, crítics, compromesos i curiosos.

Els pilars del mètode escolta són la Llei i la Promesa Escolta, entesos com a eines d’educació i treball adaptades a la realitat catalana actual.

La Promesa Escolta consisteix en la invitació personal a cada infant, adolescent o jove a comprometre’s lliurement davant dels seus companys. La Llei Escolta és la proposta que exposa de forma positiva els nostres principis i valors. Promesa i Llei són l’expressió del compromís escolta arreu del món.