Entitats i Associacions

L’Associació Agrupament Escolta SKUES (AE SKUES) des del 20 de Gener de 2002 passa a formar part d’Acció Escolta de Catalunya (fusió de la GEC amb Scouts de Catalunya) i està federada a la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i a la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE). Des del 2004 també està vinculada al Moviment Laic i Progressista (MLP).

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG)

Es va constituir el 1977 agrupant el que ara són les associacions escoltes i guies existents a Catalunya:

 • Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
 • Escoltes Catalans (EC)
 • Acció Escolta de Catalunya (AEC)

A través de la FCEG els agrupaments escoltes i guies també adquireixen una dimensió internacional formant part i participant de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Noies Escoltes i Noies Guies (WAGGGS) amb presència a més de 160 països i amb més de 40 milions de membres arreu del món.

La FCEG és el projecte d’escoltisme i guiatge del país, present arreu del territori català, i que implica directament a més de 20.000 infants i joves, 4.000 dels quals són els i les caps, responsables i líders d’aquest gran projecte educatiu. La FCEG compta amb 200 agrupaments que desenvolupen el projecte escolta i guia des de l’arrelament i la implicació local, desencadenant sinergies de participació i compromís amb els municipis amb els que conviuen. El moviment mou més de 15.000 famílies implicades en l’escoltisme i el guiatge i en el projecte de cadascun dels agrupaments. Són trets essencials de l’organització escolta i guia a Catalunya, la participació democràtica, tant de metodologia interna com d’aprenentatge pels infants i joves, l’entorn natural com a lloc bo per la realització de les activitats pròpiament educatives que desenvolupem, i l’educació a través de l’acció.

El model de compromís voluntari i l’essència com a moviment de joves fa de l’escoltisme i el guiatge una proposta amb experiència educativa acumulada i contrastada, alhora que també ens fa ser un moviment amb contínua renovació, actualització i iniciativa.

 

Acció Escolta de Catalunya (AEC)

Els agrupaments escoltes són la base del moviment escolta i és el lloc on infants, adolescents i joves realitzen la seva acció educativa, essent el seu marc de referència principal. La seva funció principal és garantir la continuïtat pedagògica de cada etapa i participar en la vida associativa d’Acció Escolta de Catalunya, difondre el missatge escolta i representar l’associació allà on desenvolupi la seva tasca.

Actualment, l’associació es compon d’una quinzena d’agrupaments escoltes ubicats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

 • Agrupament Escolta Aldaia
 • Agrupament Escolta Azimut
 • Agrupament Escolta i Guia La Prosperitat
 • Agrupament Escolta Lola Anglada
 • Agrupament Escolta Mafeking
 • Grupo Scout Makarenko
 • Agrupament Scout Rabindranath Tagore
 • Agrupament Escolta Rakxa
 • Agrupament Escolta Rocafort
 • Agrupament Escolta Roland Philipps
 • Agrupament Escolta Sant Francesc Xavier
 • Agrupament Escolta Skues