Finalitat Educativa

L’objectiu de l’escoltisme és ajudar a formar persones solidàries, bons ciutadans/es i membres actius de la societat. El mètode educatiu de l’Agrupament Escolta SKUES, basat en els programes educatius d’Acció Escolta de Catalunya, pretén formar persones:

 • Autònomes
 • Compromeses amb sí mateixes, amb l’entorn i amb la societat
 • Implicades, emprenedores i amb iniciativa
 • Responsables de les seves accions i coherents en els seus pensaments
 • Respectuoses i Cíviques
 • Crítiques, reflexives, disposades a analitzar situacions i donar-hi solucions
 • Tolerants i solidàries amb i per als altres

El Mètode Escolta

El mètode que utilitzem com a eina educativa és l’Escoltisme.

L’Escoltisme és:

 • Un mètode pedagògic basat en l’educació en l’acció per la transformació social, tenint a Baden Powell com a fundador del mateix (1907).
 • Una proposta d’educació no formal en el lleure.
 • Una proposta clara de formació en valors que et fan créixer com a persona.
 • Un projecte integrador adaptat a l’etapa evolutiva de cada edat.
 • Un marc de trobada on, mitjançant el treball en xarxa, fem voluntariat, servei i cooperació social.
 • Una forma de vida en petits grups, amb la natura com a context on l’ecologia i la sostenibilitat són punts molt importants per la nostra convivència.

En definitiva, entenem l’Escoltisme com una manera de viure, com un projecte de creixement i enriquiment comú, on infants i joves s’inicien a la transformació social a través dels principis de l’escoltisme.

L’agrupament escolta, en tant que projecte educatiu de qualitat, ha de mantenir el contacte amb els altres agents que intervenen en l’educació de l’infant o jove. Cal treballar en la perspectiva d’un triangle educatiu on els vèrtexs són l’escola, la família i l’agrupament escolta.