Eines i Mitjans educatius

La tècnica del projecte

El projecte és una activitat que infants o joves decideixen fer de manera assembleària i que, dividida en una sèrie d’etapes, es duu a terme. Depenent de l’edat dels infants o joves, la intervenció dels caps escoltes serà major o menor. Així, el mètode del projecte permet als infants joves idear, escollir, planificar, realitzar, avaluar i celebrar una gran activitat junt els seus caps escoltes. Aquest tipus d’activitat propicia, d’una manera molt significativa, l’autoformació dels infants i joves, i permet l’assoliment de nombrosos objectius educatius.

Ambientacions

L’Escoltisme utilitza tota una sèrie d’ambientacions, diferents segons el grup d’edat, basades principalment en la natura i el respecte, que fan que tot el procés pedagògic s’envolti d’una màgia que fa més atraient i diferenciador aquest moviment.

Les eines d’identificació

La camisa i el fulard ens uneixen i ens identifiquen públicament com a escoltes, implicant igualtat entre tots els membres. Identifica els membres amb el grup. És una eina que explícitament reflexa el progrés personal dels membres del grup. L’uniforme està pensat per ser utilitzat en totes les activitats escoltes (reunions, sortides, trobades,…).

Guies de progrés

Cada grup d’edat disposa d’una guia de progrés adequada a les necessitats i requeriments d’aquest. La guia és personal i cada infant o jove el treballa, amb l’ajut dels seus caps (monitors) responsables, en funció de les seves necessitats i possibilitats.

Cerimònies

Compleix una funció pedagògica molt important. Les Celebracions del Progrés són punt de trobada dels escoltes per tal de reconèixer l’esforç tant individual com col·lectiu com a reflex del treball realitzat i del compromís a millorar i superar-se. També es realitzen les Inauguracions i Cloendes d’Activitats.