Història

Els Inicis

La història de l’Agrupament Escolta SKUES (AE SKUES) remunta uns quants anys enrere, concretament l’any 1965. Cinc nois, companys d’escola de només 12 i 13 anys, tenien una gran afició a la muntanya i per aquesta raó volien fer excursions a la natura. Un d’ells va portar el llibre Escoltisme per a nois de Robert Baden-Powell i aquests nois es van sentir atrets per aquell món.

Va sorgir la idea de formar una patrulla escolta i així van anar coneixent la metodologia escolta. Després d’un any de funcionament, la Patrulla Skues va començar a reunir-se periòdicament els dissabtes duent uniforme, tal com s’havia de fer segons el reglament de les patrulles lliures i, el 1969, va sorgir la idea de formar un agrupament, l’AE SKUES. En aquells primers anys l’Agrupament es va anar consolidant i va definir una línia escolta pròpia. El primer que es va haver de fer va ser buscar uns locals on ubicar el nou Agrupament. Després de fer diversos contactes, van aconseguir un local a la Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, situada al barri de Sants de Barcelona.

Vincles Associatius

L’AE SKUES va estar fins l’any 1974 a l’associació Germanor de Minyons de Muntanya i va prendre part del nou gran projecte per unificar l’escoltisme laic català: el 14 de Desembre de 1974 a Montserrat es va celebrar l’acte fundacional d’Escoltes Catalans. Va formar-ne part fins que, al 1987, els canvis en la metodologia de l’associació van obligar l’agrupament a deixar l’associació per seguir la línia de l’escoltisme formal. 

El 7 de Maig de 1989, a Montserrat, va participar en la fundació de la Germanor Escolta de Catalunya (GEC), associació de la que ha format part fins el 20 de Gener de 2002, moment en el qual la GEC es fusiona amb Scouts de Catalunya per tal de crear una nova associació escolta que rep el nom d’Acció Escolta de Catalunya, associació de la que l’Agrupament en forma part actualment i està federada a la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i a la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE). Des del 2004 la nostra associació també està vinculada al Moviment Laic i Progressista (MLP).

El “Projecte Mitosi”

A finals dels 90, l’Agrupament va anar creixent en nombre, tant de nens, nenes i joves com de caps (monitors) i es va idear un projecte ambiciós amb l’objectiu de desdoblar-lo, el “projecte mitosi”. Finalment, el 1999 l’AE SKUES va desdoblar-se en dos agrupaments: un que es situaria al barri veí de Les Corts i un altre que es quedaria a Sants.

Els noms d’aquests dos nous agrupaments van ser: l’AE Ushuaia-SKUES, al barri de Les Corts; i l’AE Òrcades SKUES, al barri de Sants. Després de 3 anys de funcionament, el 2002, veient la realitat dels dos agrupaments i la necessitat de mantenir una qualitat educativa, va ser necessari unir de nou els esforços i tornar a formar l’AE SKUES.

Xarxa educativa al barri

L’AE SKUES està integrat plenament en el teixit associatiu del Sants. Forma part del Secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta, a través del qual col·labora en l’organització de diverses activitats per a infants i joves durant l’any al districte: Pau Sense Treva, FirEntitats, Carnestoltes, etc…

També forma part d’una nova plataforma que engloba diferents entitats de lleure al barri de Sants, plataforma creada el 2007 amb l’objectiu de donar a conèixer les entitats educadores en el temps de lleure al barri de Sants. Aquesta plataforma té el suport del secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta.