Dinos

Els Dinos d’Skues són membres majors de 20 anys que no formen part del Consell d’Agrupament, però que encara continuen donant suport a l’Agrupament, ja sigui al dia a dia o en activitats puntuals.

El grup d’amics/gues i antics/gues membres de l’agrupament formen part de l’entorn més proper a l’agupament. És tasca de l’Equip d’Agrupament convocar-los i mantenir-los informats de les activitats i esdeveniments importants que l’agrupament realitza al llarg del curs.

 

US ESTIMEM MOLTÍSSIM DINOS!!