Cada Unitat

Reunions d’Unitat

Són les trobades setmanals de cada unitat al “cau”, el local de l’Agrupament, en què es fan jocs i altres activitats, es preparen activitats i sortides, es fan valoracions,…

Sortides d’Unitat

Són excursions que es realitzen durant tot el cap de setmana. En fem una al mes i és on els infants i joves , en contacte amb la natura, treballen els objectius marcat durant el trimestre i on es porten a terme les ambientacions de cada unitat.

Campaments de Primavera i d’Estiu

Són la culminació del 2n i 3r trimestre respectivament. Els campaments de Primavera duren cinc dies i els d’Estiu tenen una durada variable depenent de la unitat i del campament en concret (entre 8 i 11 dies les unitats més petites i entre 12 i 15 dies les unitats més grans). Els campaments són el marc idoni per tal de portar a terme tots aquells objectius que es plantegen per als infants i joves durant el curs, ja que s’aprofita la convivència i el contacte amb la natura durant un període més extens que en la resta d’activitats.