Projectes Globals

Alguns projectes que desenvolupem a l’Agrupament tenen a veure:

  • 5é Aniversari: projecte a 2 anys vista amb la colaboració de tota la gent que ha estat i segueix estant vinculada al cau, per realitzar una celebració de 50 anys del nostre agrupament. Previst de celebrar el 2019.
  • Medi Ambient: tenim la comissió equip druida
  • Hàbits saludables: intentem treballar en cada sortida, amb la planificació del menú de tot l’agrupamen.