Festivern

És un festival que es celebra un cap de setmana prop de Nadal on les diferents unitats representen una obra de teatre. L’activitat es duu a terme durant la tarda i s’hi convida per fer de públic a tots els pares i mares, familiars i amics, així com als antics membres de l’Agrupament. A part de servir com a trobada de tot l’Agrupament i el seu entorn, serveix per treballar l’expressió corporal i la desinhibició dels infants i joves, així com totes aquelles temàtiques que es tracten en les obres que s’interpreten.