Sortida

Aquesta sortida es fa al principi i al final de curs. És una ocasió especial que s’aprofita per a reunir totes les unitats i per altres esdeveniments extraordinaris(progrés personal). La Sortida d’Agrupament es realitza durant un cap de setmana. És una ocasió per a que pares, mares, amics i amigues puguin veure com funcionen les Unitats i participar en activitats preparades per l’ocasió, ja que el diumenge de la sortida s’obre a la visita i participació de tothom.