Unitats

Les branques de l’escoltisme representen les diferents agrupacions del moviment escolta; el guiatge està pensat vers el treball progressiu dels infants i joves al llarg d’un període. El mètode escolta es caracteritza per un procés continu d’aprenentatge de valors, coneixements i noves habilitats que els infants i joves de 6 a 19 anys van adquirint de mica en mica.

Estructura de les unitats escoltes

L’estructuració en branques del moviment escolta, es basa en l’edat dels nois i noies; està formada per cinc nivells bàsics amb diferents denominacions segons la branca.

Acció Escolta (A.E. Skues)

 • Colònia de Castors: de 6 a 9 anys. El lema és “Compartir“.
 • Estol de Llops: de 9 a 12 anys. El lema és “Tant com puc“.
 • Secció de Raiers: de 12 a 15 anys. El lema és “Sempre a punt“.
 • Unitat de Pioners: de 15 a 18 anys. El lema és “Res a mitges“.
 • Clan de Ròvers: de 18 a 20 anys. El lema és “Fem servei“.

 

 

Associació Catalana de Scouts

 • Castors
 • Llobatons 9 als 12 anys
 • Scouts’ d”12 a 15 anys
 • ‘Pioners’ de 15 a 18 anys
 • ‘Rovers’ de 18 a 21 anys

Centre Marista d’Escoltes

 • Castors i Llúdrigues: de 8 a 10 anys. El lema és “Riu amunt”.
 • Llops i Daines: de 10 a 12 anys. El lema és “Tant com puc”.
 • Ràngers i Noies Guies: de 12 a 14 anys. El lema és “Sempre a punt”.
 • Pioners i Caravel·les: de 14 a 17 anys. El lema és “Sempre a punt”.
 • Ròver: de 17 a 22 anys. El lema és “Servim”.

Escoltes Catalans

 • Follets: de 6 a 9 anys. “Els infants aprenen a compartir i a ser persones més autònomes.”
 • Llops: de 9 a 12 anys. “Els infants aprenen a conviure i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors.”
 • Raiers: de 12 a 15 anys. “Els infants desenvolupen el caràcter i enriqueixen la seva personalitat.”
 • Pioners: de 15 a 17 anys. “És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Noies i nois esdevenen els veritables protagonistes de la vida de la unitat.”
 • El Clan: de 17 anys en endavant. “Grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força l’autogestió, duent a terme un projecte propi.”

Guies i Scouts d’Europa a Catalunya

 • Llobatons: de 8 a 12 anys.
 • Guies i Scouts: de 12 a 17 anys.
 • Guies Majors i Rovers: més de 17 anys, dividits en Pilots (amb 2 anys de permanència, fins als 18-19 anys) i, seguidament, Caps i Guies Majors. S’identifiquen amb un fulard marró (Rovers) o vermell (Guies Majors).

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

 • Castors i Llúdrigues: de 6 a 8 anys. S’identifiquen pel color taronja. La il·lusió per la descoberta, el joc i el somni. Aprendre és un joc. El lema és “Compartir”.
 • Llops i Daines: de 8 a 11 anys. S’identifiquen pel color groc. La imaginació al poder. Som creatius i tenim ganes de saber més. El lema és “Tant com puc”.
 • Ràngers i Noies Guies: d’11 a 14 anys. S’identifiquen pel color blau. Descobrim l’aventura de créixer. Divertits i arriscant a cada repte. El lema és “Sempre a punt”.
 • Pioners i Caravel·les: de 14 a 17 anys. S’identifiquen pel color vermell. Prenem responsabilitats. Som idealistes i ambiciosos. El lema és “Res a mitges”.
 • Truc: de 17 a 19 anys. S’identifiquen pel color verd. Fem servei. Un gra de sorra per canviar el món. El lema és “Fent servei”.