Colònia de Castors

La Colònia de Castors és la unitat que formen els nois i noies de entre 6 i 9 anys. Escolarment, la branca es correspon als cursos de 1r i 2n de Primària. En anglès se’ls hi diu «Beavers», i en espanyol «Castores».

El seu lema és COMPARTIR que els recorda que cada dia cal que s’esforcin a ser generosos, a respectar a totes les persones i compartir tot el que sàpiguen, ajudant als altres castors i a totes les persones que ho demanin. Sempre amb alegria i amb ganes d’aprendre noves coses.

El color que els representa és el BLAU que representa el riu o el llac on viuen els castors. El personatge pel qual els castors mostren respecte i estima és el Malac que és un mussol savi del bosc.

Les Llodrigueres

Dins de la Colònia, els castors s’organitzen en famílies de castors. Cadascuna d’elles viu en una llodriguera que té per nom l’arbre del que han tret la fusta per construir-la.

Al capdavant de cada grup hi ha un cap de família anomenat “el Missatger“. És el castor més responsable i experimentat de la llodriguera; a ell li correspon vetllar pel bon funcionament del grup, engrescar els seus companys, integrar als castors nouvinguts, ensenyar-los tot el que calgui…

En el nostre Cau tenim actualment 4 llodrigueres amb aquests crits:

– Roure: “Ho mantenim tot en ordre”
– Olivera: “L’aventura ens espera”
– Alzina:  “L’aventura ens al·lucina”
–  Pi: “Arribarem fins el fi”

 

Utilitzen l’Assemblea de presa i el Rodaveu com a espais de reunió i trobada on es tracten temes diversos relacionats amb la colònia i les seves inquietuds.

El progrés personal

Dins de la colònia, si es treballa fort es poden assolir, una sèrie de cuades que representen una sèrie d’habilitats i coneixements adquirits; així com el seu paper dins del grup. Les cuades es porten al braç esquerra de l’uniforme i es van cumulant. La cuada de Lemin(etapa d’integració), Cuada de Leques(etapa de participació) i la Cuada de Quio(etapa d’animació).

 

La Promesa de Castors és un compromís que pren el castor vers la resta de companys. Es compromet a compartir allò que sigui seu i jugar amb tothom per igual.

– “Em comprometo a ser un bon castor i participar amb alegria a la Colònia”.

– Salutació: amb els dits cor i índex doblegats a la meitat, recordant les dents del castor.

– El tòtem: un castor o el cap d’un castor d’on pengem les cintes els castors que fem el nostre progrés. El tòtem identifica tota la Colònia i permet observar el progrés de tots els castors.

A partir d’aleshores podrà portar el foulard del cau amb un nus corredís i saludarà a les formacions i cerimònies.

castorsGuia