Estol de Llops

L’Estol de Llops és la unitat que formen els nois i noies de entre 9 i 12 anys. Escolarment, la branca es correspon als cursos de 3r i 5è de Primària. En espanyol se’ls hi diu «Lobos».

El seu lema és “TANT COM PUC” que els recorda que cal que recerquin noves tasques a realitzar i fer-les de la millor manera possible. Han d’aprendre a anar més lluny de l’estricte acompliment d’allò establert, a no conformar-se amb poc, a adonar-se que cada dia les coses es poden fer una mica millor. El lema contribueix i ajuda a la realització diària i compromesa de la bona acció.

El color que els representa és el GROC que representa els camps de blat de la vora del riu a les valls, al peu de la muntanya, després del blau dels castors.

Ambientats en la història de Mowgli dins “El llibre de la Selva”, de Rudyard Kipling, els llops treballen valors com la responsabilitat, el respecte i el companyerisme. Infants amb la imaginació al poder, creatius i amb fortes ganes de descobrir el món, dins l’estol viuran aventures i jugaran fins a cansar-se. Aprenent coses noves que els ajudin a crèixer, coneixeran la natura tot divertint-se i descobrint-la, conviuran amb els seus companys fent un munt d’activitats que aniran descobrint en el seu pas per l’Estol, tal i com va fer Mowgli.

Les Sisenes

Dins de l’Estol, els llops s’organitzen en sisenes. Cadascuna d’elles viu està formada per un petit grup de llops i prenen el nom dels colors del cos del llop (gris, blanc, marró, negre, bru, verd, roig…).

Cadascun d’aquests grups, com diu el nom, és d’aproximadament 6 nens. A cada sisena els llops que la formen es reparteixen els càrrecs i col·laboren per el bon funcionament de la unitat compartint recursos, jocs i activitats.
Cada sisena té un representant anomenat Sisener i un Subsisener que seran els llops més responsables i experimentats de la llodriguera; a ells els hi correspon vetllar pel bon funcionament del grup, engrescar els seus companys, integrar als llops nouvinguts i ensenyar-los tot el que calgui.

En el nostre Cau tenim actualment 5 sisenses:

– Roja
– Grisa
– Negra
– Bruna
– Groga

Utilitzen el Consell d’Akela i el Consell de Roca com a espais de reunió i trobada on es tracten temes diversos relacionats amb l’estol i les seves inquietuds.

El progrés personal

Dins de l’estol, si un s’esforça i treballa de valent podrà assolir la Promesa de Llops. Un llop a de conèixer les màximes de Baloo i la llei de l’Estol(El llop escolta i creu els vells llops i no només s’escolta a si mateix).

– “Em comprometo a fer tot el que pugui per complir la llei de l’Estol i fer cada dia una bona acció”.

– Salutació es fa amb la mà dreta se situa a l’alçada de l’espatlla, amb el dit gros sobre el petit i l’anular, i el cor i l’índex estesos de forma separada, indicant que el gran protegeix el petit i simulant les orelles del llop que simbolitzen les lleis de la Llei de l’Estol.

– El tòtem és un llop o el cap d’un llop d’on pengem les cintes dels llops que fan el seu progrés. El tòtem identifica tota l’Estol i permet observar el progrés de tots els llops.

A partir d’aleshores podrà portar el foulard del cau amb un nus corredís i saludarà a les formacions i cerimònies.

Però el camí no s’acaba aquí!
El progrés personal del llop té tres etapes més que es poden assolir: Petjada de Baloo(etapa d’integració), Petjada de Bagheera(etapa de participació), i la Petjada d’Akela(etapa d’animació).