Unitat de Pioners

La Unitat de Pioners és la unitat que formen els nois i noies de entre 15 i 17 anys. Escolarment, la branca es correspon als cursos de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. En anglès se’ls hi diu «Explorer», i en espanyol «Pioneros o Escultas».

El seu lema és “RES A MITGES” que els recorda el fet que degut a la participació, compromís, responsabilitat i imaginació, essència d’aquests joves, res quedarà a mitges.

El color que els representa és el MARRÓ que representa la terra dels boscos de la muntanya, després del verd dels raiers.

Funcionant com una autèntica assemblea, treballen projectes i empreses engrescadores i ambicioses que ells mateixos proposen, organitzen i desenvolupen. Els caps que esdevenen acompanyants i guies de la unitat, els ajuden a treballar projectes com ara campaments internacionals, activitats conjuntes amb altres unitats de pioners, coneixer l’entorn que els rodeja, la preparació d’un esdeveniment important per l’Agrupament, etc. És per això que en aquesta etapa, es desenvolupa fortament la capacitat de treballar en grup, la tècnica del consens i el respecte, la solidaritat mútua entre els pioners, tot convivint i compartint noves fonts d’experiències i coneixements entre ells.

Els òrgans de funcionament, participació i decisió

L’organització interna de la Unitat respon plenament al caràcter assembleari de la mateixa. Es consideren tres espais o nivells en aquesta organització: gestió, decisió i acció.

L’espai de gestió: el Consell de pioners

L’espai de decisió i revisió: l’Assemblea d’Unitat (Assemblea Vikinga)

Acció: les comissions, el Rodaveu de la Unitat (Consell d’Odín), i la vetlla d’“Avencs” (Consell de Wallhala)

 

El progrés personal

Pertànyer a l’escoltisme de forma voluntària és el primer acte de compromís. Per això, a l’etapa de pioners s’aprèn el compromís per fer la promesa escolta, un compromís per tota la vida.

Dins la unitat, és treballa la llei escolta i els principis escoltes. Els principis escoltes són:

– El compromís social: El que suposa participar del desenvolupament de la societat, dins del respecte a la persona, el foment de la pau, la comprensió i la cooperació entre els pobles del món, i el respecte a la Natura.

– El compromís espiritual: Assumint conseqüentment i posant en pràctica les nostres creences o principis personals.

– El compromís personal: Per convertir-nos en l’artífex i protagonistes del nostre propi creixement i treballar la capacitat de ser crític, responsable i autoexigent.

La Promesa Escolta:

– «Em comprometo a fer tot el que pugui per complir els meus deures amb els meus principis i el meu entorn ajudar a l’altra gent i complir la llei escolta».

– La salutació on la mà dreta se situa a l’alçada de l’espatlla, amb el dit gros sobre el petit (recorda el compromís d’ajudar els altres), i l’anular, el cor i l’índex estesos junts per simular la Flor de Lis (tres punts de la Promesa escolta). L’escolta fa la salutació amb la mà esquerra, ja que és la mà més propera al cor.També explica la llegenda que, en l’època dels cavallers, saludar amb la mà esquerra significava deixar de fer ús de l’escut, per tant, volia dir que es podia estar totalment segur que l’altra persona no l’atacaria, és a dir, significava un signe de confiança.

A partir d’aleshores podrà portar el foulard del cau amb un nus corredís i saludarà a les formacions i cerimònies.

Però el camí no s’acaba aquí! El progrés personal d’un pioner té tres etapes més que es poden assolir: El Cim del Compromís(etapa d’integració/grumet), el cim de la Responsabilitat(etapa de participació/remer), i el Cim de la Gestió(etapa d’animació/timoner).