Secció de Raiers

La Secció de Raiers és la unitat que formen els nois i noies de entre 12 i 15 anys. Escolarment, la branca es correspon als cursos de 6è de Primària, i 1r ,2n i 3r d’ESO. En anglès se’ls hi diu «Scouts», i en espanyol «Scouts o Rangers».

El seu lema és “SEMPRE A PUNT” que els recorda que la llei i la promesa escolta són coses reals. Resumeix la importància de tenir confiança en un mateix per a realitzar accions simples que impliquin ajuda i suport als altres. Assumeixen noves responsabilitats i esdevenen així essers més autònoms i crítics. Treballant en equip porten a terme projectes propis, potenciant el seu companyerisme i compromís personal. Robert Baden Powell deia que havia d’estar sempre a punt pel que fos, i és exactament aquesta idea: sempre s’hauria d’estar preparat per complir la promesa escolta i superar les dificultats que et trobis, si és necessari, per contribuir a canviar el món.

El color que els representa és el VERD que representa els prats de la muntanya, després del groc dels llops.

Les Patrulles

Dins la Secció, els raiers s’organitzen en patrulles. Cada patrulla és un grup d’amics amb identitat pròpia, es recolzen en el desenvolupmant personal, comprometent-se en un projecte en comú i relacionant-se i convivint amb d’altres patrulles. Han d’escollir lliurement i democràticament un Guia i un SubGuia, la funció dels quals és coordinar i dinamitzar la patrulla/tripulació, ser-ne responsables de la bona marxa, animar-la i impulsar-la.

Un dels símbols característics és el banderí de patrulla que és un tros de tela guarnit generalment amb el dibuix imprès o brodat de l’animal i el nom de la patrulla/tripulació. Representa l’esperit de patrulla/tripulació, es pot col·locar a un bordó o pot estar penjat el racó de la patrulla, al cau.

En el nostre Cau tenim actualment 4 patrulles amb aquests crits:

– Xacals: “guaguagua, àgils i ferotges”
– Falcons: “jijiji, audaços i observadors”
– Guineus: “haha, atens i cautelosos”
– Jaguars: “raurau, ràpids i astuts”

 

Utilitzen el Consell de patrulla o tripulació, el Consell de Raiers(guies i subguies), l’Assemblea de Secció i el Rodaveu de la Secció com a espais de reunió i trobada on es tracten temes diversos relacionats amb la secció i les seves inquietuds.

El progrés personal

Dins la secció, és treballa la llei escolta i els principis escoltes. Els principis escoltes són:

– El compromís social: El que suposa participar del desenvolupament de la societat, dins del respecte a la persona, el foment de la pau, la comprensió i la cooperació entre els pobles del món, i el respecte a la Natura.

– El compromís espiritual: Assumint conseqüentment i posant en pràctica les nostres creences o principis personals.

– El compromís personal: Per convertir-nos en l’artífex i protagonistes del nostre propi creixement i treballar la capacitat de ser crític, responsable i autoexigent.

La Promesa Escolta:

– “Em comprometo a fer tot el que pugui per complir els meus deures amb els meus principis i el meu entorn ajudar a l’altra gent i complir la llei escolta”.

– La salutació es fa amb la mà dreta, se situa a l’alçada de l’espatlla, amb el dit gros sobre el petit (recorda el compromís d’ajudar els altres), i l’anular, el cor i l’índex estesos junts per simular la Flor de Lis (tres punts de la Promesa escolta). L’escolta fa la salutació amb la mà esquerra, ja que és la mà més propera al cor.També explica la llegenda que, en l’època dels cavallers, saludar amb la mà esquerra significava deixar de fer ús de l’escut, per tant, volia dir que es podia estar totalment segur que l’altra persona no l’atacaria, és a dir, significava un signe de confiança.

A partir d’aleshores podrà portar el foulard del cau amb un nus corredís i saludarà a les formacions i cerimònies.

Però el camí no s’acaba aquí!
El progrés personal d’un raier té tres etapes més que es poden assolir: Rai de l’Aguait(etapa d’integració/grumet), Rai de l’Acció(etapa de participació/remer), i Rai de la Destresa(etapa d’animació/timoner).