Clan de Ròvers

El Clan de Ròvers és la unitat que formen els nois i noies de entre 18 i 19 anys. Escolarment, la branca es correspon als cursos de 2n de Batxillerat i 1r de Grau o Cicle Superior. En anglès se’ls hi diu «Scouts Network», i en espanyol «Rovers, Rutas o Compañeros».

El seu lema és “ENS IMPLIQUEM” que els recorda el canvi d’un ròver respecte a la seva etapa de pioner. És una invitació als ròvers a transformar la societat tant des d’un vessant personal com col·lectiu, en el seu doble vessant personal i social.

El color que els representa és el VERMELL que representa la vitalitat de l’individu, les ganes de conquerir, el color del foc que mai no s’atura, sempre en moviment, inquiet, i el repte. És també el color de les terres vermelles de la muntanya (prop del cim) i és el cinquè color de la piràmide després del marró dels pioners.

Un ròver és un jove compromès amb la seva realitat social i intentarà millorar el seu entorn, participant activament i ajudant a organitzar i executar tots aquells projectes que cregui que poden millorar la situació. Aquells joves que ja han complert els 18 anys però que encara no actuen com a Caps al capdavant d’una Unitat. És per això que el Clan de Ròvers està sempre actiu, amb moltes idees i molts projectes entre mans.

Els òrgans de funcionament, participació i decisió

Aquests garanteixen l’establiment d’una estructura fidel als principis democràtics de participació i decisió. L’organització interna respon plenament al caràcter assembleari del Clan. S’anomenen: L’Assamblea del Clan, Les colles, Les comissions, i el Rodaveu del Clan.

El progrés personal

Pertànyer a l’escoltisme de forma voluntària és el primer acte de compromís. Per això, a l’etapa de pioners s’aprèn el compromís per fer la promesa escolta, un compromís per tota la vida.

Dins el clan, és treballa la llei escolta i els principis escoltes. Els principis escoltes són:

– El compromís social: El que suposa participar del desenvolupament de la societat, dins del respecte a la dignitat

de la persona, el foment de la pau, la comprensió i la cooperació entre pobles en l’àmbit local, nacional, estatal

i internacional, i el respecte a la integritat en la Natura.

– El compromís espiritual: Que implica prendre consciència del vessant espiritual de la vida. Assumint

conseqüentment i posant en pràctica les seves creences o principis filosòfics personals.

– El compromís personal: Per convertir-se en l’artífex i protagonista del seu propi creixement, desenvolupant

la capacitat crítica i un sentit personal de responsabilitat i d’autoexigència.

La Promesa Escolta:

«Em comprometo a fer tot el que pugui per complir els meus deures amb els meus principis i el meu entorn ajudar a l’altra gent i complir la llei escolta».

– La salutació on la mà dreta se situa a l’alçada de l’espatlla, amb el dit gros sobre el petit (recorda el compromís d’ajudar els altres), i l’anular, el cor i l’índex estesos junts per simular la Flor de Lis (tres punts de la Promesa escolta). L’escolta fa la salutació amb la mà esquerra, ja que és la mà més propera al cor.També explica la llegenda que, en l’època dels cavallers, saludar amb la mà esquerra significava deixar de fer ús de l’escut, per tant, volia dir que es podia estar totalment segur que l’altra persona no l’atacaria, és a dir, significava un signe de confiança.

A partir d’aleshores podrà portar el foulard del cau amb un nus corredís i saludarà a les formacions i cerimònies.

Però el camí no s’acaba aquí! El progrés personal d’un ròver té tres etapes més que es poden assolir: Fita de la Formació(etapa d’integració/grumet), Fita de la Descoberta(etapa de participació/remer), i la Fita de l’Experiència(etapa d’animació/timoner).

Per poder realitzar aquesta reflexió personal, al clan és realitza:

La Ruta Ròver: és una sortida en parelles durant un període de 24 o 48 hores amb l’objectiu de viure un moment per al creixement personal.

El Desert: és una sortida individual durant un període de 24 o 48 hores amb l’objectiu de viure una experiència de soledat com a moment per al creixement personal.

Ròvers en Servei

Una de les opcions que té un ròver és fer un servei al cau en qualsevol de les seves vessants, entre les quals destaca fer un servei de col·laboració amb els caps. Un dels principals objectius que té el Clan de Ròvers és el de formar a futurs caps. Es podria dir que és un curs pont que tenen els joves per abandonar la seva postura de ròver i començar la seva nova etapa dins el Cau com a monitor i membre actiu del Consell d’Agrupament. Per fer-ho els ròvers tenen tot un curs per aprendre a gestionar els problemes interns d’una Unitat, a dinamitzar el grup, a programar, a preparar activitats, a buscar terrenys d’acampada i tot aquest seguit de qüestions que els seràn tant útils un cop passin a ser definitivament caps d’unitat.

En aquesta etapa també és participa voluntàriament al que anomenem Fòrum Ròver que uneix tots els ròvers de diferents caus d’Acció.